Foto

KM-AF01-0020

Opschrift:"Untspanning troch Ynspanning" te Paterson (New Jersey): Amerika.
Onderdeel van: Kaatshistorie
Datum gecreeërd: 1 september 1929

Omschrijving:

Den 1sten September werd te Chicago (Grand Rapids) een Friezendag gehouden. Het programma bevatte, zooals trouwens ieder jaar geschiedt, "kaatsen". Ditmaal won het Friesche gezelschap "Frisio" bestaande uit de heeren: Johannes Brandsma (afkomstig uit Makkum), R. Comello (afkomstig uit Tjalbert) en R. Sybesma (afkomstig uit Sexbierum), den eersten prijs, waarbij Johannes Brandsma tot koning werd uitgeroepen. Een foto van het drietal ons uit Amerika toegezonden.

Relaties

Overige (bond)
is gemaakt in Chicago: Amerika
bevond zich in Staat:Illinois

KM-AF01-0020
KM-AF01-0020