Foto

KM-AF01-0005

Opschrift:Schoolmeisjes d.e.l.
Onderdeel van: Kaatshistorie
Datum gecreeërd: 14 juni 1992

Omschrijving:

V.l.n.r.: Lena Bleeker (Tzummarum), Femke Akke Dijkstra (Oude Bildtzijl) en Romina Jansen(Makkum). Dit partuur won de eerste prijs in de B-klasse bij de Schoolmeisjes d.e.l.-kaatswedstrijd in 1992 te Akkrum. Boven links van Femke Akke Dijkstra staat scheidsrechter Hiltje Geertsma (Franeker) en geheel rechts zit Femke Visser (Makkum).

Relaties

KNKB (bond)
is gemaakt in Akkrum
bevond zich in Sportveld

KM-AF01-0005
KM-AF01-0005