Foto

KM-AF01-0002

Onderdeel van: Kaatshistorie
Datum gecreeërd: 23 juni 1991

Omschrijving:

De Heren Tweede klasse uitnodigingskaatswedstrijd in 1991 te Achlum. V.l.n.r.: scheidsrechter Henk Hellinga (Makkum) en de winnaars van de eerste prijs met Tetman de Boer (Menaldum), koning Johannes G. Dijkstra (Oude Bildtzijl) en Rein Tiedema (Midlum). Links in de bestuurstent, de secretaris van de kaatsvereniging "Hâld Moed" mevrouw P. Gerlofsma-Reinsma, en rechts de voorzitter, mevrouw G. Wind-Hofstra.

Relaties

KNKB (bond)
is gemaakt in Achlum
bevond zich in Kaatsveld

KM-AF01-0002
KM-AF01-0002