Nieuw praatprogramma ‘Keatspraat’ gaat binnenkort live

‘Keatspraat’ live

Zaterdag 23 maart 2019 en zaterdag 20 april 2019 

Van 16.30 uur tot 17.30 uur op 107.5 FM 

Uitzending live vanuit het kaatsmuseum te Franeker 

Vrij toegankelijk voor iedere kaatsliefhebber! 

 

Kaatszender omroep Eenhoorn gaat in samenwerking met het kaatsmuseum, DJTS en de KNKB een nieuw praatprogramma over de kaatssport produceren. Het programma wordt uitgezonden op zaterdagmiddag 23 maart en zaterdagmiddag 20 april van 16.30 uur tot 17.30 uur. De uitzendingen vinden live plaats vanuit het kaatsmuseum en is voor iedereen vrij toegankelijk. Het programma is eveneens live te volgen op radio Eenhoorn en op Facebook. Actualiteiten in de kaatssport, achtergrondinformatie, columns en andere kaatsnieuwsgierigheden zullen centraal staan in deze nieuwe opzet. Een aantal aansprekende gasten uit de kaatssport zullen aanschuiven aan tafel bij presentatoren Hans Felkers en Jelle Bangma om hun kijk op de sport met u te delen. Dit mag u vanzelfsprekend niet missen!

 

 

 

Klavertje Vier op’e klaai

Afgelopen week werd door Joop Bierma wonende aan de Oudebildtdijk in de Westhoek zijn “klavertje vier” in bruikleen aangeboden aan het Keatsmuseum.

Joop werd in 1962 in Sint Jabik geboren. Zijn eerste belangrijke succes boekte hij op het NK jongens in 1977 toen hij voor de Kaatsvereniging Het Noorden de 2e prijs won. In datzelfde jaar won hij ook de 2e prijs op de Freule in Wommels. Een jaar later won Joop met zijn maten Johannes Nicolai en Leo Leeuwen de 1e prijs.
1982 werd ook een succesvol verhaal; in dit jaar werd zowel de Jong Nederland partij (met Leo Leeuwen en Rudolf Botma) als de Bond voor senioren (met Henk Leeuwen en Reinder Triemstra) gewonnen voor zijn dorp Sint Jabik.
In 1987 won hij op de PC de 2e prijs. Joop Bierma was een kaatser met een flitsende en onberekenbare opslag.
In 1989 was het dan zover, het laatste blad van het klavertje vier (Freulepartij, Jong Nederland, Bondspartij en PC) werd gewonnen op de PC. Met zijn maten Sake Porte en Hotze Rusticus wist hij deze dag te winnen en werd ook nog tot koning uitgeroepen.
Na zijn kaatsperiode ging Joop de muziek in; zijn tweede favoriete bezigheid.
Joop woont nog steeds aan de Oudebildtdijk.

Tekst en foto: Marty Slager

Eerste exemplaar Keatsfreon voor Ilse Tuinenga

Was het in Franeker op vrijdag 8 maart de bedoeling de kaatsende jeugd van nu meer bij het historisch georiënteerde blad De Keatsfreon te betrekken met medewerking van Ilse Tuinenga? Of werd het eerste exemplaar van de editie van 2019 om een andere reden uitgereikt aan de PC-koningin van 2018? In ieder geval had het voornemen geen invloed op de samenstelling van het veelal oudere publiek vrijdagmiddag in It Keatsmuseum in Franeker. Want het is nog altijd vijftig tinten grijs met een enkele pluk donker ertussen.

Dat Tuinenga het eerste exemplaar mocht krijgen van het blad dat jaarlijks wordt  uitgegeven door de ‘vrienden van het keatsmuseum’ had alles te maken met het verhaal over pake Corrie Tuinenga dat Wally Brouwer schreef. En Tuinenga is als jongste telg uit die familie toch met voorsprong de meest succesvolle jonge loot van het geslacht Tuinenga.

Tuinenga zelf bleek een vaardig spreekster nadat voorzitter Bram Bonnema haar het eerste exemplaar had uitgereikt.  Zij vertelde over het moment waarop zij besloot ook te gaan kaatsen. In de auto met een liedje op de radio die de schoonheid van de kaatssport bezong. Toen opperde zij ‘Ik wol ek wol keatse’. En zo kwam zij op het kaatsveld terecht in andere tijden dan die van pake Corrie. De gernier uit Berltsum figureert als centrale figuur in een verhaal die vooral de sfeer van het kaatsen in de jaren vijftig in Berlikum wil beschrijven.

Andere tijden, zo verhaalde Ilse Tuinenga toen zij aan beppe vroeg ‘Wat die pake eins?’ Waarop beppe antwoordde ‘Dat wit ik net, froulju kamen doe nea by it keatsen.’ Een mooi verhaal op de dag van de internationale vrouwendag want die valt ook op 8 maart. Pake Cornelis, zoals hij officieel werd genoemd,  leefde van 1924 tot 1977 en dat betekent dat Ilse haar pake nimmer heeft gekend.

Corrie Tuinenga kaatste in de CFK en wist met Wardy drie keer de bond te winnen. Kleindochter Ilse heeft de Bond in KNKB-verband inmiddels zes keer gewonnen en overvleugelt hem dus ruimschoots. Gelukkig is er nog een pake en die kijkt op zaterdag naar de prestaties van kleindochter Ilse. ,,Sneins sit pake by beppe op de bank, de radio wol oan hear. Allinne yn Berltsum ferbrekt hy him en komt wol op de sneinspartij.’’

Maar de Keatsfreon 2019 biedt meer dan alleen het verhaal over Corrie Tuinenga. Bijvoorbeeld een bijdrage van Pieter de Groot over het magnum opus van Pieter Breuker, Simone Scheffer over haar veel te vroeg overleden heit Bouke, Henk Bootsma over de gedroomde foto en een verhaal over De Hommerts-Jutryp van Bouke Poelsma.

Tekst: Rynk Bosma
Foto’s: Henk Bootsma

Help pake en beppe….kaatsbalmaken

In de voorjaarsvakantie van 19 t/m 23 februari is het Keatsmuseum ’s middags geopend van 13.00-17.00. Het is dan gratis toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, onder begeleiding van hun pake en of beppe. Er zijn diverse activiteiten. Maar nieuw is het kraken van een cijfercode in de kaatskluis.
En wil je weleens weten hoeveel koeienhaar er in een kaatsbal moet? Dat mag je zelf proberen door er een op te vullen.

Zie hier de nieuwe “kaatsballenmakers” van de KNKB

En voor wie zijn kaatskennis wil testen zijn er quizzen op verschillende niveaus. En heeft pake ooit meegedaan aan de Freulepartij? Dan kan hij zijn naam terugvinden op de deelnemerslijst.

kraak de kaatskluis!

In de voorjaarsvakantie van 19 t/m 23 februari is het Keatsmuseum ’s middags geopend van 13.00-17.00. Het is dan gratis toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, onder begeleiding van hun pake en of beppe. Er zijn diverse activiteiten. Maar nieuw is het kraken van een cijfercode in de kaatskluis. En wil je weleens weten hoeveel koeienhaar er in een kaatsbal moet? Dat mag je zelf proberen door er een op te vullen. En voor wie zijn kaatskennis wil testen zijn er quizzen op verschillende niveaus. En heeft pake ooit meegedaan aan de Freulepartij? Dan kan hij zijn naam terugvinden op de deelnemerslijst.

Goed idee voor een familie-/ of bedrijfsuitje!

(Verslag van kaatsclinic en bezoek Keatsmuseum 29 december 2018)

“Als familie hebben wij op 29 december 2018 genoten van een rondleiding in het kaatsmuseum en hebben vervolgens in een clinic een en ander in praktijk proberen te brengen..
Trainer Henk Haar was erg enthousiast over de kaatssport en kon dit goed overbrengen.
Jong en oud vonden het leuk om te leren en de spelregels werden stap voor stap uitgelegd.
Wij hebben bij ons Bed en Breakfast een aantal foldertjes achtergelaten.”

Namens de familie,
Anne Schoon

 

MIDWINTERJÛN YN KEATSMUSEUM

Ruim 120 mensen namen deel aan het “midwinterjûn”-programma van theater de Koornbeurs. Vier verhalenvertellers trakteerden de deelnemers op een bijzondere locatie op een spannend verhaal. Een van de locaties was het Keatsmuseum, waar meesterverteller Douwe Kootstra een gruwelijk spannend verhaal naar voren bracht. De gasten genoten volop en na afloop kregen ze het boekje “Kaatsstad Franeker” uitgereikt. Een geslaagde avond, mede dankzij onze vrijwilligers Joke en Wietske, die deze avond als gastvrouw optraden.

Ervaring van gastvrouw Joke: we konden 120 bezoekers verwelkomen.
Voor het kaatsmuseum was dit een enorme opsteker. De meeste bezoekers waren hier nog nooit geweest en zijn vast van plan nog eens langs te komen,

 

Tentoonstelling “Kaatszilver” tot 31 oktober 2018

Tentoonstelling “Kaatszilver sinds 1750 tot heden” nog te bezoeken t/m 31 oktober 2018

Meer info

Herinneringen aan kaatser Xaveer De Boeck

Op 27 juli 2003 overleed in het stedelijk ziekenhuis van Aalst vrij onverwacht Xaveer De Boeck, één van de meest geroemde figuren uit de kaatssport.

Xaveer De Boeck groeide, als zesde in een gezin van zes jongens en een meisje, op in Erpe, een dorp dicht bij Aalst in de Denderstreek. Hij werd er geboren op 14 oktober 1911. Zijn geboortehuis stond aan het dorpsplein, waar hij vanaf zijn kinderjaren kon kennismaken met de kaatssport. Er werd in de streek vrij veel gekaatst, maar meestal op amateuristisch niveau en tussen ploegen die door loting waren samengesteld. Tijdens de eerste wereldoorlog was het kaatsen de vrijetijdsbesteding bij uitstek.

In het gezin De Boeck bond iedereen wel eens de handschoen aan, maar vooral Maurice en Xaveer bleken over veel talenten te beschikken.
Tegen het einde van de jaren twintig kon in Erpe een zeer beloftevolle kaatsploeg in lijn gebracht worden met Xaveer en zijn jongere broer Paul, twee gebroeders Nijs en een speler uit Hofstade. Ze behaalden talrijke successen in de streek maar sloten toch nooit aan bij de BKB.

Bij de ploeg uit zijn eigen dorp speelde Xaveer op klein-midden, maar het waren vooral zijn bijzonder goede opslag en zijn speldoorzicht die in het oog sprongen van de kaatsliefhebbers.
De ploeg uit zijn geboortedorp kon niet verder standhouden op dat goede niveau toen een paar spelers hogere studies aanvatten. Xaveer ging dan hier en daar zijn geluk beproeven, zelfs tot in Wallonië waar hij enkele wedstrijden speelde met Seneffe. Ook Karel Temmerman uit het naburige Mere zette op die wijze zijn eerste stappen naar de hoogste afdelingen in het kaatsverbond.
Xaveer De Boeck werd, hoe kon het anders, opgemerkt door de Aalsterse ploeg “Eendracht”, de enige Vlaamse kaatsploeg die in de hoogste afdeling aantrad. Ze had haar lokaal aan de Houtmarkt in Aalst, nog steeds het Mekka van de kaatsliefhebber in Vlaanderen. Hij werd daar bij de ploeg opgenomen in het jaar 1933.

In Aalst kwam hij onmiddellijk bij een uitermate sterke ploeg terecht. Hij ontmoette er in het bijzonder Gust Vandenbroeck, een oude “rot in het vak”, die zijn sporen verdiend had in Brusselse ploegen. Van Gust leerde Xaveer de knepen van de sport; tot op hoge leeftijd bleef hij vol bewondering praten over zijn eerste echte leermeester in het kaatsen. Erg veel bewondering had hij ook voor de legendarische Prosper (Pros) Van Medegael, één van de beste achtermannen die Vlaanderen ooit in lijn kon brengen, een man van weinig woorden maar echt iemand voor “het zware werk”.

De ploeg uit Aalst was in die tijd als volgt samengesteld :
Aan de koord : Xaveer De Boeck en Gustaaf Cornand
Op kleinmidden : Gust Vandenbroeck
Op grootmidden : Constant Podevijn
Op achterman : Pros Van Medegael.

Met die ploeg werden ze kampioen van België en haalden ze talrijke successen in de vele kaatstornooien. Van de wedstrijden op de Zavel in Brussel en de tornooien ingericht door de krant “Le Soir” bleven veel heroïsche verhalen in zijn geheugen geprent. Uit die tijd dateert ook zijn trofee “de bal van de Koning”.

De kennismaking met de top van de kaatssport, die vooral in Wallonië en Brussel gesitueerd was, had inmiddels veel indruk gemaakt op Xaveer De Boeck. Tot op hoge leeftijd sprak hij nog over de verbetenheid en hardnekkigheid waarmee de Walen het spel beoefenden. Het was als Vlaming warempel niet eenvoudig om zowel sportief als mentaal zijn voet te plaatsen naast die Waalse overmacht.

Hij leerde veel van zijn Waalse tegenstrevers, in het bijzonder hoe men een ploeg kon leiden en animeren, hoe kon ingespeeld worden op scheidsrechters en publiek. Zijn speldoorzicht werd samen met zijn opslag en uitstekende reflexen, zijn grootste troef. De opstelling aan de koord paste het best bij zijn kwaliteiten en hij behield die plaats gedurende zijn volledige loopbaan. Een koordspeler heeft niet zo snel last van een pijnlijke “kaatsarm” en misschien heeft het hem dus geholpen om een erg lange loopbaan op de kaatsbanen te kunnen waarmaken.

In 1935 werd Gust Van den Broeck gevierd voor zijn loopbaan van 25 jaar kaatser. De “professor” van de kaatssport had de hulde wel verdiend. Maar hij verliet kort daarop het Aalsterse vijftal en werd er vervangen door Gaston Van Pottelberghe.

Met de ploeg van Aalst trad Xaveer De Boeck gedurende vier opeenvolgende jaren op.
In 1936 werd hij voor het eerst opgeroepen voor de Belgische delegatie die in Friesland zou deelnemen aan een internationaal tornooi. Daar maakte hij kennis met het Friese spel, dat in veel opzichten afwijkt van het Belgische “jeu de pelote”. Hij vormde er ploeg met Benoit Ledegen en Gaston Van Pottelberghe.
De herinneringen aan Friesland hadden voor hem iets bijzonders. Niet alleen de spelwijze en de sfeer rond de kaatsbaan waren er anders dan bij ons, hij had er ook vrienden gemaakt waarmee hij steeds contact bleef onderhouden.

De ploeg uit Aalst kwam tegen het einde van het seizoen 1936 in een dal terecht. Cornand werd uit de ploeg geweerd (“te oud” ?) ten voordele van de zoon van de lokaalhouder De Moor en ging aantreden bij Geraardsbergen.
In 1937 verliet ook Xaveer De Boeck de ploeg uit Aalst om zijn geluk te beproeven bij Braine-le-Comte. Het was een grote uitdaging : de taal was hem vreemd en de afstand vanuit zijn geboortedorp was groot. Het was moeilijk te combineren met een normaal beroepsleven. Maar hij was er graag gezien en gewaardeerd, “le lion des Flandres”.

In 1938 stond hij opnieuw in de Belgische selectie voor de internationale wedstrijd in Friesland. Hij vormde er in het Friese spel nu ploeg met Van Leuven en Bary, eveneens spelers van Braine-le-Comte. Zijn oude ploegmaat Cornand trad er op met Demoleon en Van den Hauwe, die in de competitie allen de kleuren van Geraardsbergen verdedigden.

[1] Die bijnaam (of liever : eretitel) had hij al zeer vroeg in zijn kaatsloopbaan gekregen. Volgens J. Lecoq, hoofdredacteur van het tijdschrift “Les Sports” had Emile Mouvet, een groot mecenas van de kaatssport hem ooit gezegd :”Quand on parle du lion des Flandres, je pense à Xavier De Boeck”. Die Emile Mouvet overleed in 1935.

Onderstaande reactie ontvingen wij via de mail

Ter gelegenheid van de recente PC en de mooie zilvertentoonstelling in het kaatsmuseum verdiepten we ons nog wat in de geschiedenis van de PC en werd onze aandacht getrokken door het online artikel: “Koninklijke medaille bij het eeuwfeest van de PC (1953)” waarin het toch wel merkwaardige verhaal van deze medaille wordt beschreven. U besluit uw bijdrage met de bemerking dat ze misschien nog eens opduikt bij “onze zuiderburen”. Onze oom Xaveer (of Xavier) De Boeck maakte deel uit van de Belgische ploeg (Jeu de Pelote) die de internationale wedstrijd op donderdag 30 juli 1953 won.  Hij moet de aanvoerder (in België spreekt men van de kapitein van de ploeg) geweest zijn en heeft deze koninklijke medaille ontvangen.
Die medaille, nog steeds in het bezit van de familie (Frans De Boeck), is een zilveren medaille met een diameter van 6 cm. Op de voorzijde staat de beeltenis van Koningin Juliana en op de achterzijde de tekst:

Je Maintaindrai                                                    1e PrijsJeu de Pelote
1853                                                                         P.C. 1953

Wij (de gebroeders Frans, Hugo en Dirk De Boeck) kenden wel deze medaille – die in de trofeeënkast van onze oom stond – maar kenden niet het verhaal hierachter. We denken dat dit u wel interesseert en hopen hiermee een puzzelstukje te hebben gelegd in deze toch wel merkwaardige geschiedenis van deze unieke Nederlandse medaille – na 65 jaar – nog in handen van een Belg.

Bijlage:
– afbeelding (voor- en achterzijde) van de  Koninklijke medaille
– wie was Xaveer De Boeck (1911 – 2003)? – artikel verschenen in het ondertussen ter ziele gegane kaatstijdschrift “La Balle au Bond”.
– foto Xaveer De Boeck

Met vriendelijke en sportieve groeten,
Frans, Hugo, Dirk De Boeck

Dames klassement sedert 1957

Dames klassement aller tijden

In dit Klassement Aller Tijden (KAT) worden punten gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Dames) met 10 of meer punten. Daarnaast is er een overzicht van het aantal behaalde 1e, 2e of 3e prijzen. Ook de koningschappen zijn toegevoegd.

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 Afke Hijlkema, Akkrum, Nes (B), Grou 205 62 72 60 811
2 Géjanna Dijkstra-Buma, Exmorra, Bolsward 169 64 70 12 705
3 Manon Scheepstra, Franeker, Huizum, Goutum 133 59 36 35 553
4 Leonie van der Graaf-Zeinstra, Bolsward, Berltsum 94 86 48 18 502
5 Wiesje van der Berg, Hallum, Grou 107 57 61 11 496
6 Lia de Jong, Wommels, Heeg, Sneek 121 35 28 13 461
7 Fenna Zeinstra, Bolsward, Sneek 93 65 34 23 443
8 Roelie Punter, Wommels 92 59 37 5 431
9 Ilse Tuinenga, Berltsum, Franeker 102 38 30 22 412
10 Anita Wieling, Wier 79 64 24 8 389
11 Sjoukje Visser, Ee, Damwoude 76 57 44 3 386
12 Imke van der Leest, Dronryp, Easterein 67 62 60 3 385
13 Nynke Sijbrandij, Goënga, Dearsum, Huizum, Goutum 73 51 44 8 365
14 Debora Oosterman, Grou 64 53 49 347
15 Jokelyn Tienstra, St. Annaparochie, Huizum 76 39 32 8 338
16 Tineke Algra, Scharnegoutum, Sneek 48 68 57 2 337
17 Janny Yntema, Witmarsum 59 54 49 334
18 Hermanna Miedema, Stiens, Leeuwarden, Menaam 51 57 53 320
19 Mariska Stienstra, St. Annaparochie 52 56 51 4 319
20 Riska Hazenberg, Wergea, St. Annaparochie 55 50 41 306
21 Sarie Lycklama à Nijeholt, Gaast, Bolsward, Exmorra 61 37 38 295
22 Bianca van der Veen, Franeker, Leeuwarden 39 58 56 6 289
23 Marrit Zeinstra, Peins, Groningen 59 41 26 7 285
24 Houkje Zijlstra-Rodenhuis, Easterlittens 47 43 31 258
25 Siemke Andela, Wjelsryp, Winsum 41 52 27 257
26 Hessie Westra, St. Annaparochie 45 40 41 1 256
27 Marie Heida, Dronryp, Groningen 33 59 39 3 256
28 Monique Gjaltema, Peins, Leeuwarden, Arnhem 46 45 24 4 252
29 Hammie Westra, Wommels 3 2 3 245
30 Jitske Venema, Dronryp, Mantgum 33 51 42 243
31 Lisette Wagenaar, St. Annaparochie, Leeuwarden 46 37 24 5 236
32 Yvonne Postma, Blessum, Huizum, Wijnaldum, Leeuwarden, Winsum 35 41 48 2 235
33 Sjanet Wijnia Wommels 41 39 25 1 226
34 Sandra Goodijk, Huizum, Raerd, Sneek 48 25 29 8 223
35 Klaske Blumers, Wytgaard, Leeuwarden 40 40 19 1 219
36 Doete (G) de Groot-Kooistra, Raerd 37 31 46 1 219
37 Truus Smeding, Dronryp 40 42 11 215
38 Dinie Zijlstra, Deinum 44 34 12 1 212
39 Gerieke de Groot, St. Annaparochie, Leeuwarden, Heerenveen 41 26 32 4 207
40 Hennie Faber, Dronryp, Tzummarum 44 29 16 1 206
41 Wiljo Sijbrandij, Goënga, Dearsum, Leeuwarden 34 29 34 1 194
42 Lysbeth van der Ende, Mantgum, Wommels 32 31 28 186
43 Maaike Joostema, Minnertsga 33 25 32 1 181
44 Harmke Siegersma, Berltsum 25 32 39 2 178
45 Joke Koldijk, Jorwert, Mantgum 25 35 29 174
46 Gerda Okkinga, Winsum, St. Annaparochie 24 32 38 174
47 Aukje van Kuiken, Kollumerpomp, St. Maarten 21 36 39 174
48 Romy van der Veen, St. Annaparochie, Franeker, Sexbierum 18 42 28 2 166
49 Louise Krol, Ee, Broeksterwald 21 27 32 2 149
50 Inge Algra, Scharnegoutum, Sneek 12 36 36 144
51 Iris van der Veen, Franeker 24 25 21 3 143
52 Thera Jellema, Achlum, Harlingen, Wommels 23 31 11 2 142
53 Andrea de Jong, Pingum, Witmarsum 22 26 23 141
54 Sjoke van der Veen, Arum, Dronryp 17 30 30 1 141
55 Anne Monfils, Kimswerd, Groningen 15 35 25 1 140
56 Monique Stelwagen, Raerd, Wommels, Grou 23 24 22 139
57 Maaike Osinga, Pingum, Franeker 22 24 25 2 139
58 Helena de Vries, Berltsum 15 24 46 1 139
59 Ingrid de Haan, Ferwert, Ried, Leeuwarden, Melbourne 19 26 29 2 138
60 Afke Kuipers, Mantgum, Reduzum 13 35 25 1 134
61 Joke Hoekstra, Wergea, Grou 18 29 17 129
62 Hilde Achenbach, Grou, Drachten 28 12 17 125
63 Idske Zijlstra, IJlst, Bolsward 17 23 28 125
64 Anke Buitenveld, Jirnsum 20 20 21 2 121
65 Margriet Bakker, Winsum, Easterlittens 9 33 26 119
66 Maaike Wind, Pingjum, Anna Paulowna 23 11 21 1 112
67 Heleen Jousma, Wirdum, Wergea, Earnewald 17 19 19 108
68 Bea Cuttress-Terpstra, Tzummarum, Dongjum 12 22 28 108
69 Tineke Buwalda, Dronryp 21 16 12 107
70 Atty Zijlstra, Wommels 24 13 8 106
71 Karen van der Wei, Witmarsum, Bolsward 15 26 9 1 106
72 Marike Beckers, Witmarsum, Bolsward 8 28 26 106
73 Janneke Pagels, Bolsward 22 16 7 3 105
74 Wytske Jongbloed-Spijkstra, Heerenveen, Drachten, Ureterp 19 19 8 103
75 Marte Altenburg, Grou 9 21 34 103
76 Margriet Koelmans, Oude Bildtzijl 23 8 15 100
77 Maya Paulusma, Jelsum 15 17 17 94
78 Geeske Hibma, Schettens, Heerenveen 10 20 21 91
79 Grietje de Haan, Ingelum, Franeker 13 14 22 89
80 Feikje Bouwhuis, Bolsward 16 10 19 1 87
81 Linda Terpstra, Stiens, Grou 13 13 22 87
82 Sybrigje Bootsma, Franeker 12 17 16 86
83 Trijntje Heeg-Tamminga, Easterlittens 16 13 9 83
84 Ytje Punter-Monsma, Weidum, Ried 10 20 10 80
85 Hilda Tjepkema, Ferwert, Blija 11 16 13 78
86 Marije Hiemstra, Easterein 11 15 14 77
87 Durkje Tamminga, Weidum, Ingelum 12 14 8 72
88 Tineke Dijkstra, Easterein, Wjelsryp 5 17 22 71
89 Gertrud de Witte, Makkum 9 15 13 1 70
90 Nicole Hempenius, Kiesterzijl (Franeker), Ried 10 10 19 69
91 Renske Terwisscha van Scheltinga, Reahus, Auckland 6 16 19 69
92 Joukje Kuperus, Dronryp, Oentsjerk 5 18 18 69
93 Miriam van der Veer, Winsum, Joure 7 14 19 68
94 Hennie Koldijk-Smink, Jorwert, Deinum 10 13 11 67
95 Fonny Otten, Makkum 7 12 21 66
96 Bianca Nauta, Wijnaldum, Tzummarum 5 17 17 66
97 Sandra Hofstra, Wjelsryp 8 13 11 65
98 Trynke Meijer, Berltsum, St. Annaparochie 6 13 20 64
99 Antsje van der Schaaf, Easterlittens 11 12 6 63
100 Martzen Deinum, Wommels 9 11 13 1 62
101 Miranda Wieringa, Huizum 10 10 11 61
102 Judy Bergsma, Tirns, Wommels 10 9 11 1 59
103 Annelien Broersma, Easterlittens, Leeuwarden 3 13 22 57
104 Baukje Aalbers, Oudebildtzijl, Mantgum, Sneek 2 15 19 55
105 Elly Hofman, Dronrijp, Leeuwarden 7 10 14 55
106 Miranda Scheffer, Menaldum, Leeuwarden 6 13 10 54
107 Tamara Ziengs, Wiuwert, Bolsward, Akkrum 6 9 16 52
108 Anneke van der Leij, Buitenpost 10 7 6 50
109 Anna-Brecht Bruinsma, Wommels, Leeuwarden 4 11 15 49
110 Klaske Schukken, IJsbrechtum, Nijland 7 8 11 48
111 Petra Viëtor, Hitzum, Heerenveen 8 6 11 1 47
112 Alinda Kleefstra, Dronryp, Huizum 4 10 15 47
113 Wies Brunner, Jelsum-Cornjum, Stiens 5 10 11 46
114 Antsje Politiek, Kimswerd, Sexbierum 8 7 5 43
115 Anke Jellema, Achlum, Harlingen 7 9 2 41
116 Tynke Toering, Weidum, Groningen, Mantgum 6 6 10 40
117 Martine Tiemersma, Easterein, Wjelsrijp 5 8 8 39
118 Richtsje Zijlstra-Jonkman, Akkrum 9 4 3 38
119 Brecht Gerbrandy, Goënga, Groningen, 4 9 8 38
120 Feikje Wielenga, Wommels 6 5 9 37
121 Jeska Terpstra, Easterein 4 8 9 37
122 Margerietha Goodijk, Berltsum, Gorredijk 3 7 13 36
123 Aukje Stenekes, Groningen 5 5 11 36
124 Jindra ten Kate, Hallum 3 8 10 35
125 Loltsje Punter, Weidum 3 10 5 1 34
126 Geke de Boer, Wergea 6 5 6 1 34
127 Anna-Lynn Wijbenga, Ferwerd 4 4 12 32
128 Karin Wieringa, Huizum 6 4 4 30
129 Jitske Brunner, Cornjum 4 5 8 30
130 Wietske de Haan, Jorwert, Easterein 2 9 6 29
131 Marije van der Meer,Sibrandabuorren, Huizum 1 5 16 29
132 Nelie Steenstra, Bitgummole, Minnertsga 3 4 12 29
133 Klasine Huistra, Reduzum 3 3 12 29
134 Jennie Terpstra, Mantgum 0 7 14 28
135 Anke Marije Pompstra, Easterein, Wommels 5 2 13 27
136 Annemarie Stapert, Achlum, Joure 5 2 7 26
137 Saapke Anema, Húns 4 5 4 26
138 Eefje Dijkstra-Rodenhuis, Jorwert 2 6 8 26
139 Esther Elzinga, Reduzum, Akkrum 4 5 3 25
140 Monique de Koning, Harlingen 3 6 4 25
141 Jantine Radix, Sneek 3 5 6 25
142 Sietske Okkema, Easterein 1 9 4 25
143 Minke Jansen-Dijkstra, Pietersbierum 1 8 6 25
144 Mariska Hoogland, Bitgum 1 5 12 25
145 Femke Visser, Makkum en Wageningen 4 4 5 25
146 Ingrid Bosma, Akkrum 5 2 5 24
147 Femke Akke Dijkstra, Oudebildtzijl, Leeuwarden 2 6 6 24
148 Anneke van der Sluis, Wommels, Mantgum 3 5 4 23
149 Grada Grijpma-Leeuwen, St. Jacobiparochie 3 4 6 23
150 Nynke Sinnema, Grou, Leeuwarden 0 7 9 23
151 Thekla Viëtor, Hitzum, Heerenveen 2 5 7 23
152 Marie-Jetske Lettinga, Dongjum, Leeuwarden, Stiens 2 5 6 22
153 Lotte Delgrosso, Marsum, Minnertsga 2 4 8 22
154 Amarins de Groot, Mantgum 2 6 4 22
155 Anna-Dieuwke Dijkstra, Huizum 3 5 3 22
156 Evelien Westra, Bitgummole 3 3 6 21
157 Teatske de Boer, Swichum 3 4 3 20
158 Anke Winkel, Hijum, Dronrijp 1 4 9 20
159 Anne Berber Zeinstra, Peins, Leeuwarden 0 8 4 20
160 Sjieuwke Dijkstra, Franeker 2 4 5 19
161 Annet de Haan, St. Annaparochie 0 6 7 19
162 Janny Kooistra, Wommels 4 2 2 18
163 Gerde Lycklama a Nijholt, It Heidenskip 3 3 3 18
164 Paula Hilverda, Dronrijp 3 1 5 16
165 Ilse Noorman, Mantgum 3 1 5 16
166 Wybrig Bakker, Tersoal 3 2 3 16
167 Rianne van Baarsen, Hitzum, Hallum 4 0 3 15
168 Afke Walstra, Bolsward 3 2 0 13
169 Jeannet de Boer, Exmorra 2 1 5 13
170 Klasien Visser, Makkum 1 3 4 13
171 Roelie Kroondijk, Easterein 1 3 4 13
172 Karina Frijling, Dronryp, Leeuwarden 2 2 2 12
173 Anke Algra, Scharnegoutum, Sneek 0 5 2 12
174 Janna Wijnia, Wommels 1 3 2 11
175 Serena Hovenga, Marsum 2 2 1 11
176 Fiera de Vries, Sexbierum, Groningen 0 3 5 11
177 Agnes Takema, Harlingen 0 5 0 10
178