Boek over acht eeuwen kaatshistorie en kaatscultuur

Op dinsdag 31 juli is Lytse Bal, grut spul verschenen een boek over acht eeuwen kaatshistorie en kaatscultuur, geschreven door Pieter Breuker. Dit gebeuren vond plaats zowel in het Kaatsmuseum als in het Martenamuseum in Franeker, waar tal van genodigden bijeen waren.

Het boek focust zich op Friesland, maar op vele plekken in de wereld wordt gekaatst. De auteur Pieter Breuker maakt daarom ook uitstapjes naar andere landen en uiteraard ook naar plekken in Nederland buiten Friesland waar ook wordt gekaatst.

De vier hoofdthema's zijn Kaatsen, Historie, Kaatscultuur, kaatstaal en literatuur. De auteur legt verbindingen tussen kaatsen en cultuur en belicht onderwerpen die bij algemene overzichten vaak onderbelicht blijven.
Voor de 32 bijdragen zijn er 21 in het Fries en elf in het Nederlands geschreven. Dr. Pieter Breuker (Schingen 1945) is oud-docent en onderzoeker Fries aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij is tevens oud-voorzitter van het Kaatsmuseum en van de stichting De Sportwereld. Hij was eerder ook actief als sporthistoricus aan de katholieke Universiteit Leuven.