De Burenga tapes

Yn De Keatsfreon fan maart 2017 skreau ik in artikel oer ‘De houten Aldehou’. De oanlieding foar dat stik wie in nijsgjirrich audiofragmint dat stie op in searje kassettebandsjes
dy’t it Keatsmuseum krigen hie út de neilittenskip fan Pier Burenga. Ut in ynterview op ien fan dy bandsjes mei Jappie Dijkstra fan Menaam die bliken wat der no krekt bard wie mei de
oarspronklike wikselpriis fan de Aldehoupartij en hoe’t úteinlik de replika yn it Keatsmuseum bedarre. Sûnder dy kassettebandsjes fan Burenga hienen we dat nea witten.

 

Lees verder

 
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *